Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD” WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU (POLSKA)

ORAZ

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU IM. AKAKIEGO CERETELEGO W KUTAISI (GRUZJA)

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu
Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”

Edycja I

DIALOG KULTURY GRUZIŃSKIEJ I POLSKIEJ W XIX I XX WIEKU
Literatura – Język – Historia

Konferencja odbędzie się 8 maja (sobota) 2021 roku
w Białymstokuw formule sesji online.

Zagadnienia badawcze Konferencji:
– Polsko-gruzińskie związki literackie na przestrzeni wieków.
– Językowe aspekty gruzińsko-polskich kontaktów.
– Komparatystyczne ujęcie relacji gruzińsko-polskich.
– Nowe ujęcia metodologiczne kontaktów interkulturowych.
– Historyczne konteksty polsko-gruzińskich relacji kulturalnych.
– Kaukaz w literaturze polskiej i literaturach słowiańskich.

***

Nie przewidujemy wpisowego.
Materiały z dwóch konferencji zorganizowanych w ramach cyklu badawczego zostaną opublikowane w recenzowanej monografii oraz/i czasopiśmie naukowym „Bibliotekarz Podlaski” [20 punktów z listy MEiN].

Na zgłoszenia tematów czekamy do dnia 25 marca 2021 roku. Prosimy je nadsyłać na adres:

jlawski@wp.pl (zgłoszenia polskie z dopiskiem: Gruzja w tytule maila)

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy pod wskazanymi adresami.
Mamy nadzieję, ze w roku 2022 uda się zrealizować druga część projektu, a więc przeprowadzimy wspólnie także konferencję naukową w Gruzji.

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku!

Prof. Vera Ozheli Prof. Jarosław Ławski
(Uniwersytet w Kutaisi) (Uniwersytet w Białymstoku)

Komitet Organizacyjny:
prof. Veraz Ozheli (Kutaisi) – Przewodnicząca
prof. Jarosław Ławski (Białystok) – Przewodniczący
dr Paweł Wojciechowski – Sekretarz Konferencji
dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB (Białystok)
prof. Luka Dwaiszwili (Kutaisi)
dr hab. Anna Janicka, prof. UwB (Białystok)
prof. dr. Inga Kikwidze (Kutaisi)
prof. Sulchan Kupraszwili (Kutaisi)

Komitet Organizacyjny – adres:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok,
Tel. +48 664 057 370 i +48 85 745 74 68;
jlawski8@gmail.com

Konferencja organizowana jest w ramach programu polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022, nr projektu 009/RID/2018/19, kwota dofinansowania 8 791 222,00 zł.