Wydział Informatyki PB uruchamia Academic Business Coaching

Wydział Informatyki PB uruchamia Academic Business Coaching

ABC – Academic Business Coaching jest pilotażowym, nowatorskim programem uruchomionym przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021.

Program zapewnia uczestnikom: studentom, absolwentom i pracownikom uczelni wsparcie ich pomysłów/projektów biznesowych, na każdym etapie rozwoju w formie sesji coachingu biznesowego. Sesje będą prowadzone bezpłatnie przez akademickich coachów biznesu, którzy z sukcesem ukończyli kurs ICF i zdobywają praktykę, aby podejść do egzaminu ICF (ang. International Coach Federation) i otrzymali certyfikat ABC-MELES. Sesje będą miały formę zdalną.

Liczba uczestników programu jest ograniczona – maksymalnie 20 projektów. O kwalifikacji do programu zdecyduje zespół coachów. Każdy zespół/osoba zakwalifikowany/a do projektu otrzyma min. 6 godzin bezpłatnych sesji coachingowych dedykowanych ustalonym wyzwaniom na aktualnej ścieżce rozwoju projektu. Strony będące uczestnikami programu zobowiązują się do zachowania tajemnicy. Zatem pomysł biznesowy jest w pełni bezpieczny.

Zgłoszenia do ABC przyjmowane są do dnia 20 marca poprzez wypełnienie formularza na stronie https://p.wi.pb.edu.pl/academic-business-coaching/rejestracja-zgloszen/. Informacja o kwalifikacji do projektu zespołów/osób zostaną przesłane mailem najpóźniej w dniu 31 marca.

Masz pomysł/projekt i nie wiesz jak go urzeczywistnić? Zgłoś się jeszcze dziś! Kończy się termin zgłaszania projektów do ABC – Academic Business Coaching!

ABC – Academic Business Coaching jest pilotażowym, nowatorskim programem uruchomionym przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021.

Program zapewnia uczestnikom: studentom, absolwentom i pracownikom uczelni wsparcie ich pomysłów/projektów biznesowych, na każdym etapie rozwoju w formie sesji coachingu biznesowego. Sesje będą prowadzone bezpłatnie przez akademickich coachów biznesu, którzy z sukcesem ukończyli kurs ICF i zdobywają praktykę, aby podejść do egzaminu ICF (ang. International Coach Federation) i otrzymali certyfikat ABC-MELES. Sesje będą miały formę zdalną.

Szczegóły: https://p.wi.pb.edu.pl/academic-business-coaching/