Prelekcja mistrza: prof. dr. hab. Maciej Urbanowski

Prelekcja mistrza: prof. dr. hab. Maciej Urbanowski

Zapraszamy Państwa na Prelekcję mistrzowską prof. dr. hab. Macieja Urbanowskiego zatytułowaną

Od Żeromskiego do Helaka – doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej w literaturze polskiej

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2012, godz. 11.30-13.00, za pośrednictwem platformy BlackboradCollaborate.

Link do spotkania: https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/2075346178b340468253dd51f6b9f66a

Maciej Urbanowski – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, profesor nauk humanistycznych, pracuje w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą kierował w 2008-2020. Opublikował książki:

·                 Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i rekonstrukcji nurtu w II RP (1997)
·                 Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002; wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza 2003)
·                 Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego (2003)
·                 Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006 (2007), (Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego 2008)
·                 Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2007, 2 wyd. poszerzone 2015)
·                 Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim (2013)
·                 Od Brzozowskiego do Herberta. Studia o ideach literatury polskiej XX wieku (2013)
·                 Romans z Polską. O literaturze współczesnej (2014)
·                 Brzozowski. Nowoczesność (2017)
·                 Paralele, korespondencje, dedykacje w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2020).
·                 Rok 1920 w literaturze polskiej. Zarys monograficzny (2020).

Przygotował do druku antologie Europejskie wizje polskich pisarzy w XX wieku (2011) oraz Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego (2012), wybory pism m.in. K. WykiSt. PiaseckiegoJ. E. SkiwskiegoF. GoetlaS. PieńkowskiegoJ. BraunaA. Trzebińskiego, K. L. Konińskiego, J. Andrzejewskiego, zbiór korespondencji A. Bobkowskiego do J. Turowicza (2013), Listy 1946-1962 J. Giedroycia i Cz. Straszewicza (2018), a także krytyczne wydania powieści S. Brzozowskiego, F. Czarnyszewicza i M. K. Pawlikowskiego oraz prozy Cz. Straszewicza. Współredaguje wraz z B. Gautier serię „Francuski łącznik”, w której ukazały się tomy zbiorowe o K. Pruszyńskim i Z. Herbercie. Publikował m.in. w „Arce”, „Dekadzie Literackiej”, „Dzienniku”, „Europie”, „Frondzie”, „Naszym Dzienniku”, „Pamiętniku Literackim”, „Rzeczpospolitej”, „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Wprost”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „44/Czterdzieści i Cztery”. Od 2017 jest przewodniczącym jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. W 2017–2018 wszedł w skład jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”. Został przewodniczącym jury Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego. Od 2018 jest członkiem Rady Programowej Instytutu Książki.