POLSKIE POWROTY NAWA

POLSKIE POWROTY NAWA

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ogłosiła nabór wniosków w programie POLSKIE POWROTY NAWA.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej
informacji na stronach internetowych Państwa instytucji, w mediach
społecznościowych, newsletterze oraz wśród osób, które same mogą
aplikować bądź zainteresować innych naukowców ofertą NAWA.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o programie wraz z
przydatnymi linkami. W załączeniu przesyłamy materiały promocyjne
dotyczące programu oraz informację o programie w języku angielskim.

Jednocześnie korzystamy z okazji, aby serdecznie podziękować za
dotychczasowe wsparcie promocyjne oferty NAWA.

Informacje o programie:

POLSKIE POWROTY NAWA

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W
PROGRAMIE POLSKIE POWROTY NAWA. Celem programu Polskie Powroty NAWA jest
umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i
podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach
naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom
rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość
stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w
optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty
badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie
międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w
swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery
naukowej:

 ·        Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 ·        Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 ·        ma obywatelstwo polskie
 ·        ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior
scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 ·        w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała
naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale
badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie
pracowała w Polsce
 ·        może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym
międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz
etapu kariery
 ·        w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co
najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i
międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:
 ·        wynagrodzenie powracającego naukowca
 ·        wynagrodzenie osoby zapraszającej
 ·        wynagrodzenie grupy projektowej
 ·        adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie
zaplecza badawczego
 ·        przesiedlenie powracającego naukowca
 ·        komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty
trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200
zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48
miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku
badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN –
grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 14 MAJA 2021 R. DO 29 LIPCA 2021 R., DO
GODZ. 15:00:00 (CZASU LOKALNEGO DLA WARSZAWY)

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty [1]

Osobą do kontaktu w sprawach programu Polskie Powroty NAWA jest Pani
Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl;
tel. + 48 22 390-35-56

Linki do wpisów ogłaszających program Polskie Powroty NAWA w mediach
społecznościowych, o których udostępnianie uprzejmie prosimy:

Profil NAWA na Twitterze:

Profil NAWA na Facebooku:
https://www.facebook.com/NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej/photos/a.207932819932850/840138376712288/
[2]

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Komunikacji i Promocji

media@nawa.gov.pl
22 390

Polna 40 * 00-635 Warszawa* Polska
WWW.NAWA.GOV.PL