Publiczna obrona rozprawy mgr Danuty Niebrzydowskiej

Publiczna obrona rozprawy mgr Danuty Niebrzydowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 11 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Danuty Niebrzydowskiej

Temat rozprawy: Biblijna Maria Magdalena w dramacie polskim przełomu XIX i XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Ławski
Promotor pomocniczy: dr Marcin Bajko

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (UJD, Częstochowa)
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/00a0dce66e6147789a065ad6cd00d321

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10996

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo