Publiczna obrona rozprawy mgr Katarzyny Trusewicz

Publiczna obrona rozprawy mgr Katarzyny Trusewicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 14 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Trusewicz

Temat rozprawy: Puszcza Białowieska w ekonarracjach

Promotor: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Roszczynialska, prof. UP (Kraków)
dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, prof. UAM (Poznań)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/12b63c3aed004662a9a7e8fdb3dc23b2

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10997

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo