Podejmij studia na Wydziale Filologicznym!

Podejmij studia na Wydziale Filologicznym!

Wydział Filologiczny
Uniwersytetu w Białymstoku
serdecznie zaprasza na studia I oraz II stopnia

Chcesz poznać meandry własnego języka i biegle mówić w wybranych językach obcych?
Interesuje Cię literatura polska i obca, teatr, film, kultura w Internecie, funkcjonowanie mediów tradycyjnych i społecznościowych?
Chcesz dowiedzieć się więcej o kulturze dawnych epok Polski, Europy Wschodniej i Zachodniej czy Ameryki Północnej? O pisarzach klasycznych i twórcach regionalnych, autorkach bardziej znanych i zapomnianych, fantastyce czy serialach, o relacjach między różnymi kulturami i literaturami, o sztuce i literaturze w Sieci, animacji kultury i bibliotece 2.0 albo o dziennikarstwie cyfrowym?
A może jesteś ciekawa lub ciekaw, jak funkcjonują i jak zmieniają się języki (polski i inne), jakim przekształceniom ulegają?
Chcesz zdobyć umiejętność płynnego wyrażania się w mowie i piśmie, redakcji i przetwarzania tekstów, przekonywania innych? Chcesz płynnie posługiwać się wybranymi językami obcymi?
Marzysz o studiowaniu w życzliwej, inspirującej naukowo atmosferze, a także o zdobyciu doświadczenia na którymś z zagranicznych uniwersytetów?

Przyjdź na studia oferowane przez nasz Wydział!

Tutaj poszerzysz swoje horyzonty i odkryjesz nowe oblicza różnych filologii.
Tutaj możesz się włączyć w działania samorządu studenckiego i kół naukowych, zdobyć praktyczne umiejętności w dziedzinie organizacji wydarzeń kulturalnych, tłumaczeń, redakcji tekstów.
Tutaj zdobędziesz kluczowe na rynku pracy kompetencje „twarde” i „miękkie”, pozwalające na podjęcie pracy w takich obszarach, jak:

•    instytucje kultury i administracji państwowej,
•    placówki i instytucje edukacji dzieci i dorosłych,
•    firmy lokalne i międzynarodowe,
•    wydawnictwa i redakcje czasopism oraz środki masowego przekazu,
•    turystyka i sektor usług (z social media włącznie),
•    agencje reklamowe i public relations

Tutaj, poza kształceniem się pod kierunkiem doświadczonych i świetnych specjalistów, będziesz również mogła lub mógł studiować w ramach programu ERASMUS+ na jednej z kilkunastu uczelni wyższych w Europie Zachodniej i Wschodniej, z którymi nasz Wydział zawarł umowy o współpracy.

ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

ZAPROSZENIE (PDF)