MONOGRAFIA DEBIUTY MICKIEWICZA, DEBIUTY ROMANTYKÓW, KRAKÓW 2021

MONOGRAFIA DEBIUTY MICKIEWICZA, DEBIUTY ROMANTYKÓW, KRAKÓW 2021

Nakładem prestiżowego Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności ukazała się w Krakowie monografia naukowa Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018 (stron 601). Tom zredagowali prof. Jarosław Ławski i dr Łukasz Zabielski. Monografia jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 9-10 listopada 2018 roku wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział I Filologiczny PAU oraz Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego. Tom przynosi 33 prace o Mickiewiczu i romantykach autorstwa badaczy z Polski, Ukrainy, Szwajcarii, Niemiec, Białorusi, Azerbejdżanu i Bułgarii. Monografia została wydana ze środków projektu MEiN pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanego w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.