Publiczna obrona rozprawy mgr Magdaleny Łapińskiej

Publiczna obrona rozprawy mgr Magdaleny Łapińskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 27 lipca 2021 r. o godz. 11.30
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Łapińskiej

Temat rozprawy: Violence and its costs in contemporary African American Women’s fiction
in the light of Slivan S. Tomkins’s study of affects

Promotor: dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Recenzenci:
Dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Ewa B. Łuczak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie
rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny
dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/cd12a73f2858440bba5f138b18880efb

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11288/1/M_Lapinska_Violence_and_i
ts_costs_in_contemporary.pdf

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia
Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo