Stowarzyszenie OIKOUMENE zamyka działalność

Stowarzyszenie OIKOUMENE zamyka działalność

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały numer 2 z dnia 24 czerwca 2021 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia naukowego „OIKOUMENE” w Białymstoku, ul. Plac Uniwersytecki 1 lok. 75, 15- 950 Białystok, KRS: 0000249326, NIP: 5422682131, REGON: 050675905 w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 lipca 2021 roku, sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/008391/21/166 nastąpiło otwarcie likwidacji Stowarzyszenia.

Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowione zostały następujące osoby: Łukasz Zabielski oraz Marta Białobrzeska (adres mailowy: lukasz.z85@tlen.plmartab555@gmail.com).

Ewentualne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia można zgłaszać w terminie do 15 września 2021 roku w formie pisemnej na wskazany wyżej adres Stowarzyszenia: ul. Plac Uniwersytecki 1 lok. 75, 15- 950 Białystok.