Kolejny sukces badaczki z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dr Anny Karczewskiej

Kolejny sukces badaczki z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dr Anny Karczewskiej

Z radością informujemy, że dr Anna Karczewska otrzymała grant MINIATURA. Jej projekt nosi tytuł „Medellin: obraz traumy i przemocy w twórczości kolumbijskich dziennikarzy”.

Dr Anna Karczewska, anglistka i iberystka, zajmuje się współczesnym reportażem kolumbijskim. Interesuje ją reportaż jako zapis przemocy doświadczanej przez mieszkańców Medellin w latach 1980–2011 oraz reakcji społeczeństwa na tę przemoc. W ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu dr Karczewska przeprowadzi kwerendy w kilku bibliotekach, archiwach i muzeach w Medellin, aby zgromadzić literaturę źródłową i uzyska

dostęp do najnowszych badań dotyczących kolumbijskich reportaży poświęconych konfliktom społeczno-kulturowym. Dodatkowym celem planowanego dwumiesięcznego wyjazdu naukowego będzie uzupełnienie wiedzy o problemach życia codziennego mieszkańców Medellin.

Dr Anna Karczewska uzyskała na swoje pilotażowe badania ponad 26 tysięcy złotych.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5