Konferencja: Austria a kraje słowiańskie

Konferencja: Austria a kraje słowiańskie

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
AUSTRIA A KRAJE SŁOWIAŃSKIE
ZAGADNIENIA TRANSFERU KULTUROWEGO:
LITERATURA – JĘZYK – HISTORIA

Białystok – Wiedeń
22 września 2021 r.

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Kultury słowiańskie w Austrii, Austria w kulturach słowiańskich – zagadnienia obrazu literackiego.
– Językowe interpretacje niemiecko-słowiańskie na obszarze Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
– Kulturowy obraz Słowianina w kulturze austriackiej i Austriaka w kulturach słowiańskich.
– Transfer idei, estetyk, wartości na pograniczach słowiańsko-austriackich.
– Podróże Austriaków po krajach słowiańskich i Słowian po Austrii – świadectwa literackie, językowe, plastyczne (i inne)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. Alois Woldan – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Zbigniew Chojnowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. Anna Harbig – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Georg Holzer – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Natalia Maliutina – Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Odessie
Prof. Fedor Poljakow – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Stefan Simonek – Uniwersytet Wiedeński
Dr Nina Taylor-Terlecka – Oxford, Wielka Brytania

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Ass.-Prof. Mag. Dr Jolanta Doschek – Uniwersytet Wiedeński – Przewodnicząca
Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku – Przewodniczący
Dr hab. Krzysztof Korotkich – Uniwersytet w Białymstoku – Sekretarz
Dr hab. Magdalena Thien, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Małgorzata Biergiel-Techmańska – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marta Kowerko-Urbańczyk – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marcin Bajko – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
– Institut für Slawistik, Austria
Universität Wien
Spitalgasse 2, Hof 3, 1090 Wien, Österreich;
jolado45@gmail.com
– Katedra

Program