Konferencja: ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

Konferencja: ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

Jubileuszowa
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI
Seria II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

W KULTURZE ŻYDÓW
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Edycja X:
JEROZOLIMA
MIT – MIASTO – LITERATURA

BIAŁYSTOK 23 WRZEŚNIA 2021

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Literackie, kulturowe, artystyczne wyobrażenia Jeruzalem.
– Podróże do Jerozolimy; ich świadectwa.
– „Jerozolimy” poza Jerozolimą: Wilno, Białystok, inne miejscowości.
– Ikonograficzne wyobrażenia o Jerozolimie.
– Biblijne konteksty narracji o Jeruzalem.
– Artystyczne metamorfozy wyobrażeń Jerozolimy.
– Wyobrażenia o Jerozolimie a świadectwa Holocaustu.
– Współczesna Jerozolima w ujęciu artystycznym.

KOMITET NAUKOWY CYKLU BADAWCZEGO
„ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”:

– Dr Helena Datner – Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
– Prof. Alan Duben – Uniwersytet w Stambule, Turcja
– Dr Anna Frajlich – Nowy Jork, Stany Zjednoczone
– Pani Jolanta Gadek – Białystok
– Pan Mark Halpern – Nowy Jork, Stany Zjednoczone
– Prof. Daniel Kalinowski – Akademia Pomorska w Słupsku
– Pan Ryszard Löw – Tel-Awiw, Izrael
– Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku
– Dr Wiktoria Moczałowa – Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
– Prof. Dariusz Konrad Sikorski – Uniwersytet Gdański
– Prof. Maciej Tramer – Uniwersytet Śląski w Katowicach

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
– Prof. Jarosław Ławski – UwB Białystok, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” –
Przewodniczący
– Dyr. Beata Zadykowicz – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Przewodnicząca
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych –
Sekretarz
– Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
– Dr Jacek Partyka – Wydział Filologiczny UwB – Sekretarz
– Dr Grażyna Dawidowicz – VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
– Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
– Dr Marta Kowerko-Urbańczyk – Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX
Wieku UwB
– Dr Kamil K. Pilichiewicz – Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego

Program