Konferencja: ZAPOLSKA MIĘDZYNARODOWA. BIOGRAFIA – DZIEŁO – RECEPCJA

Konferencja: ZAPOLSKA MIĘDZYNARODOWA. BIOGRAFIA – DZIEŁO – RECEPCJA

Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności (Polska)
Institut National des Langues et Civilisation Orientales,
USPC Université Sorbonne Paris Cité (Francja)
Instytut Iwana Franki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Lwów)

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU
„ZAPOLSKA MIĘDZYNARODOWA. BIOGRAFIA – DZIEŁO – RECEPCJA”
(BIAŁYSTOK–PARYŻ–LWÓW)

Białystok – Paryż – Lwów
24 września 2021

Program