Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni w okresie epidemii

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Prosimy o zapoznanie się z tymi wytycznymi.

Należy je traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni. Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka.

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów w okresie epidemii