II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Archiwa kultury polskiej XX wieku: Londyn – Białystok – Turyn”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Archiwa kultury polskiej XX wieku: Londyn – Białystok – Turyn”

Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,
Departament Języków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Turynie,
Archiwum Państwowe w Białymstoku
oraz  Biblioteka Polska POSK w Londynie

mają zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
„Archiwa kultury polskiej XX wieku: Londyn – Białystok – Turyn”

zatytułowaną

„Polonica zagraniczne. Stan wiedzy i perspektywy badawcze”,

która odbędzie się w dniach 7-8 października br. w Archiwum Państwowym w Białymstoku

Program
Plakat