6 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W związku z Zarządzeniem nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021 r. ws. organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku przypominamy, że dzień 6 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022