Międzynarodowa konferencja naukowa „MODERNIZM POLSKI I UKRAIŃSKI”

Międzynarodowa konferencja naukowa „MODERNIZM POLSKI I UKRAIŃSKI”

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra Polonistyki
Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu
Im. Tarasa Szewczenki

Instytut Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Międzynarodowa konferencja naukowa
MODERNIZM POLSKI I UKRAIŃSKI

Warianty narodowe:
Paralele i dialogi

Program