Wykład otwarty prof. G. Iarotska (visiting professor)

Wykład otwarty prof. G. Iarotska (visiting professor)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi prof. Galyna Iarotska, visiting professor z Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ilji Miecznikowa. Temat wykładu to „Семантика ценности и оценки в языке ”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14.10.2021 (początek o godz.15.00) i będzie miało formę zdalną (MS Teams).

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNmMjM5YjktMzM5Ny00YzkzLWIwYTEtZDY2OTMyOGY4NWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e0b31a9c-47e7-48e9-9476-8a5f20d04418%22%7d

fot. 123rf.com/kasto