TŁUMACZE NA START 2021!

TŁUMACZE NA START 2021!

Skrivanek sp. z o.o. organizuje ogólnopolski konkurs lingwistyczny dla
studentów filologii angielskiej i niemieckiej.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich
kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym
kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie
studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze
przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Formuła konkursu jest następująca: studenci uczelni partnerskich
przechodzą przez dwa etapy konkursu, podczas których sprawdzane są ich
umiejętności przekładu pisemnego z języka angielskiego lub z języka
niemieckiego na język polski.

Nagrody przyniosą realną korzyść studentom: wzbogacą oni swoje CV,
poszerzą kompetencje i pozwolą poznać specyfikę pracy tłumacza
pisemnego.

Na laureatów konkursu czekają m.in. 3-miesięczne płatne praktyki zdalne
– w ich trakcie zwycięzcy konkursu otrzymują realne zlecenia
tłumaczeniowe, które po przetłumaczeniu odsyłają do opiekuna praktyk.
Następnie są one oceniane pod kątem poprawności językowej i
merytorycznej. Praktykanci na bieżąco otrzymują informacje na temat
swojej pracy i postępów. Taka forma praktyk pozwala szybko wdrożyć się w
pracę tłumacza i poznać sposób pracy profesjonalnej agencji
translatorskiej.

Przewidywane są także inne nagrody ufundowane przez Partnerów Agencji
Tłumaczeniowej Skrivanek Sp. z o.o., które pozwolą studentom rozpocząć
karierę tłumacza.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Do dnia 28.10.2021 r. do godz. 23.59 należy wysłać wypełnioną i
podpisaną kartę zgłoszeniową na adres e-mailowy dr Beaty Piecychny –
koordynatora konkursu po stronie UwB: b.piecychna@uwb.edu.pl

Etap pierwszy – Uczestnicy wykonują tłumaczenia w ustalonym przez
Organizatora darmowym programie online. Zabronione jest korzystanie z
tłumaczeń maszynowych. Laureaci I etapu zostaną poinformowani przez
Organizatora Konkursu mailowo o zakwalifikowaniu się do II etapu.

Etap drugi – finałowy odbywa się również zdalnie, w grudniu 2021 r.
Uczestnicy II etapu w trakcie wyznaczonego czasu mają za zadanie
przetłumaczyć tekst o objętości ok. 1800 znaków ze spacjami (250
wyrazów) z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski w tym
samym programie, w którym pracowali w trakcie I etapu.

Gotowe tłumaczenia sprawdzają eksperci firmy Skrivanek i wybierają po 5
najlepszych tłumaczeń z obu języków.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu następującym po dniu Finału Konkursu.
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników studenci otrzymają dostęp do
specjalnie przygotowanych i nagranych prelekcji na temat zawodu
tłumacza, możliwości wyboru kariery po studiach filologicznych oraz
współpracy z agencją tłumaczeń.

Teksty do tłumaczenia są dobrane pod kątem sprawdzenia wiedzy z zakresu
języka biznesowego (angielskiego lub niemieckiego). W obu etapach
Konkursu pojawią się fragmenty tekstów z kilku dziedzin: prawo, podatki,
finanse, marketing itp. Zaproponujemy teksty o odpowiednim stopniu
trudności. Tłumaczenia będą wykonywane z języka angielskiego lub
niemieckiego na język polski.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w konkursie należy
uzupełnić załączoną kartę zgłoszeniową, podpisać ją i przesłać na adres
mailowy: b.piecychna@uwb.edu.pl

Zgłoszenie

Regulamin

Zaproszenie