Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
oraz
Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL
mają zaszczyt zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”
Termin: 6-7 grudnia 2021 r.
Online

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”, organizowanej przez Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. Konferencja jest skierowana zarówno do studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Chcielibyśmy, aby w czasie konferencji gry oraz grywalizacja stały się przedmiotem refleksji badawczej specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Proponowany zakres zagadnień poruszanych w referatach:
➢ rola gier w kulturze,
➢ etnografia graczy, etnografia przemysłu gier,
➢ historia gier,
➢ historia w grach,
➢ przedstawienie dziedzictwa narodowego w grach,
➢ wykorzystanie gier w nauczaniu formalnym i nieformalnym,
➢ motyw gry w literaturze,
➢ gra jako forma literatury,
➢ gry komputerowe jako pole walki o prawdę historyczną,
➢ współczesne metody i technologie projektowania gier,
➢ wykorzystanie grywalizacji w różnych sektorach,
➢ ekonomiczne i społeczne aspekty gier,
➢ e-sport a sporty tradycyjne,
➢ gry radiowe i telewizyjne,
➢ miasto i gry – gry miejskie,
➢ gry w świetle prawa,
➢ pozytywne i negatywne skutki grania w gry,
➢ kulturowe konteksty gier,
➢ regionalne kultury gier komputerowych,
➢ cyfrowe i tradycyjne wydania gier komputerowych,
➢ gra w hazard, loot boxy i gambling,
➢ etyka gracza,
➢ muzyka i grafika w grach.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na inne propozycje, które dotykają problemu badawczego konferencji.

Czekamy na Państwa formularze zgłoszeniowe do 20 listopada 2021 r.
Link do formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/FW2DX6Pi9WdEuSha8

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Każdy prelegent otrzyma zaświadczenie poświadczające wygłoszenie referatu. Czas na wystąpienie to 15 min. Po zakończonym panelu nastąpi czas na dyskusję i pytania do referentów, na co przewidujemy około 20 minut.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie e-booka, do której zakwalifikowane zostaną artykuły po pozytywnej recenzji. Książka zostanie wydana w wydawnictwie z listy ministerialnej.

Artykuły należy nadesłać do 30.01.2022 r.

Wszystkie informacje dotyczących formatowania artykułów prześlemy pod koniec listopada wraz informacją o zakwalifikowaniu do konferencji. Otrzymają wtedy Państwo również szczegółowy program konferencji.

Komitet organizacyjny

lic. Jolanta Błaszczuk
lic. Weronika Gil
lic. Angelika Izdebska
mgr Dawid Kowalczyk
lic. Łucja Przytuła
mgr Agata Tkaczyk
lic. Sylwia Wakuła
Patronat Honorowy
JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Komitet naukowy

dr Monika Szabłowska-Zaremba
dr Agnieszka Karczewska
dr hab. Lech Giemza, prof. KU

Patronat Honorowy
JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Patroni medialni: