Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego

Prorektor ds. nauki UwB za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
Uniwersytetu w Białymstoku
za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
ogłasza konkurs
na stanowisko lektora języka angielskiego na czas określony (1.03.2022 r. – 30.09.2023 r.)
na Wydziale Filologicznym

Szczegóły w załączniku