Ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki”

Ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki”

13 września 2021 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki”. Sesja została zorganizowana przez Katedrę Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych oraz Fundację Uniwersytetu w Białymstoku, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za całość odpowiadali dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, dr hab. prof. UwB Marek Kochanowski oraz dr hab. prof. UwB Danuta Zawadzka z Zespołu Badań Regionalnych.

W konferencji wzięli udział badacze z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi twórczości Melanii Burzyńskiej, Piotra Netserowicza, Elżbiety Drużbackiej, Elizy Orzeszkowej, Miry Łukszy czy Krzysztofa Gedroycia. Przedmiotem namysłu referentów była specyfika kobiecych doświadczeń, zdeterminowanych, z jednej strony, genderowo, z drugiej – lokalnie. Przełożyło się to również na efektywne przecięcie dwóch badawczych perspektyw: feministycznej i noworegionalistycznej. W 2022 roku, jako piąty tom serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki” ukaże się monografia stanowiąca pokłosie konferencji.

Szczegóły