Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Zapraszamy na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pod tytułem:

Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Więcej szczegółów:
Program