Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

Szanowni Państwo,
w 2022 roku Anna Markowa obchodziłaby swoje 90. urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić Ogólnopolską
Konferencją Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość” oraz wydaniem monografii z rozprawami
przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki. Konferencję planowaliśmy na
listopad 2021, jednak z powodu poważnych problemów epidemicznych oraz na prośbę rodziny pisarki
postanowiliśmy przełożyć na koniec maja 2022. Z tego powodu ponawiamy zaproszenie do wszystkich,
którzy dotychczas nie zdążyli zadeklarować udziału w obradach. Mamy nadzieję, że pierwsza
konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu
strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy Śmierci odbędzie się w warunkach
stacjonarnych. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji, czekamy na propozycje tematów.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej,
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 30 marca 2022 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 15 kwietnia 2022 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 27 maja 2022 – termin konferencji
• 30 września 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Więcej szczegółów w załączniku.

Z poważaniem
/Krzysztof Korotkich/