Sukces badacza z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dra Wiktora Gardockiego

Sukces badacza z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dra Wiktora Gardockiego

Z radością informujemy, że nasz Kolega dr Wiktor Gardocki otrzymał grant MINIATURA, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jego projekt nosi tytuł Nieznane, literackie świadectwa Zagłady (1940-1955).

Dr Wiktor Gardocki zamierza odszukać i opracować mało znane lub nieznane, niepublikowane wcześniej (inedita) świadectwa Zagłady z lat 1940-1955, czyli z okresu, kiedy publikowanie na ten temat było znacznie utrudnione. Jak dowodzą jego wstępne rozpoznania (dr Gardocki prowadził już kwerendy w Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center), wiele utworów literackich poświęconych Holokaustowi nadal pozostaje w archiwach, w formie maszynopisów lub rękopisów.

Celem doktora Gardockiego jest nie tylko odnalezienie i analiza nieznanych tekstów, lecz również umieszczenie ich w szerszym historycznoliterackim kontekście i próba odpowiedzi między innymi na następujące pytania: co literatura polska straciła przez to, że owe utwory na wiele lat zniknęły z pola widzenia badaczy; kto i w jakich okolicznościach je pisał?; jaka jest ich wartość artystyczna (także w kontekście „niewystarczalności” języka, by opowiadać o Zagładzie)?; w jakim stopniu odnoszą się do współczesności?

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-30-wyniki-miniatura5-lr5