Konferencja: Adam Mickiewicz i romantycy wobec tradycji wileńskiego środowiska filozoficznego (1795-1864)