12 EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU CERTYFIKACJI SZKÓŁ WYŻSZYCH

12 EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU CERTYFIKACJI SZKÓŁ WYŻSZYCH

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, WRAZ Z AGENCJĄ PRC,
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU

W NAJNOWSZEJ, 12. EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU
CERTYFIKACJI SZKÓŁ WYŻSZYCH

UCZELNIA LIDERÓW 2022

O Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów” mogą aplikować
zarówno uczelnie, jak również – samodzielnie – ich jednostki
organizacyjne (np. wydziały, instytuty, katedry). Certyfikat może
więc być przyznany całej uczelni, ale także poszczególnym
jednostkom uczelni, które – zgodnie z Regulaminem naszego Konkursu –
posiadają samodzielność w zakresie poddania się procedurze
certyfikacji. Naszym wyróżnieniem już po raz dwunasty uhonorujemy
najlepsze polskie uczelnie i ich jednostki, KSZTAŁCĄCE ABSOLWENTÓW
WYPOSAŻONYCH W KOMPETENCJE LIDERSKIE I UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE NA
RYNKU PRACY. Oceny aplikacji konkursowych dokona Komisja Certyfikacyjna,
w której zasiadają naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania
szkolnictwem wyższym i jakości kształcenia, zatrudnieni m.in. na
Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie
Pedagogicznym im. KEN w Krakowie .

ZGŁOSZENIA W 12. EDYCJI KONKURSU PRZYJMUJEMY W TERMINIE DO 13 MAJA 2022
ROKU (PIĄTEK)

GALA FINAŁOWA KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ Z KOŃCEM CZERWCA 2022 ROKU W
WARSZAWIE

ZGŁOSZENIE WRAZ Z ANKIETĄ DOSTĘPNE JEST TUTAJ – KLIKNIJ [2]

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE NA STRONIE

WWW.UCZELNIA-LIDEROW.PL

W konkursie „Uczelnia Liderów” już po raz dwunasty Komisja
Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta, wyróżni najlepsze
polskie uczelnie, a także ich jednostki organizacyjne, kształcące
LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i
kompetencje liderskie, przywódcze, menedżerskie. Państwa uczelnia /
wydział zasługuje na certyfikat, jeśli prowadzi studia w taki
sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności
intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności,
komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w
pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i
państwie.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie
najlepszych polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych,
KSZTAŁCĄCYCH ABSOLWENTÓW PRZEDSIĘBIORCZYCH, KREATYWNYCH,
WYPOSAŻONYCH W UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE, ZDOLNYCH DO
OSIĄGANIA SUKCESÓW NA RYNKU PRACY. W ramach Programu „Uczelnia
Liderów” akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki
organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się
innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną
studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną
współpracę z podmiotami rynku pracy.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt
znakomitych polskich szkół wyższych i ich jednostek, w tym m.in.
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika
Świętokrzyska, Politechnika Śląska, Wydział Biologii Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. Warto dołączyć do
prestiżowego klubu „Uczelni Liderów”, który konsekwentnie tworzymy od
2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja programu
certyfikacyjnego Fundacji.

WIĘCEJ NA WWW.UCZELNIA-LIDEROW.PL

Kontakt z Organizatorami:

tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl
biuro@fundacja-edukacja.org.pl