Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki – kolejna edycja

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki – kolejna edycja

Uprzejmie informujemy, że Główny Urząd Statystyczny już po raz
kolejny organizuje KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I
DOKTORSKĄ Z ZAKRESU STATYSTYKI.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz
najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac
obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku
akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy za
pośrednictwem aplikacji do zgłoszeń dostępnej pod adresem
konkursnaprace.stat.gov.pl [1] do 30 czerwca 2022 r. Spośród
zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac
magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech
najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich,
którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:
I miejsce – nagroda 5.000 zł
II miejsce- nagroda 3.000 zł
III miejsce- nagroda 2.000 zł

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac doktorskich:
I miejsce – nagroda 10.000 zł
II miejsce- nagroda 7.000 zł
III miejsce- nagroda 5.000 zł

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
popularyzację informacji na temat trwającego Konkursu. W załączeniu
przekazujemy również elektroniczną wersję plakatu oraz ulotki,
które można wykorzystać do promocji.

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin
dostępny jest na stronie konkursnaprace.stat.gov.pl.

Serdecznie zachęcamy do udziału

Ulotka

Organizatorzy Konkursu
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Departament Edukacji i Komunikacji

al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. +48 22 608 31 12
sekretariat-DK@stat.gov.pl
stat.gov.pl