Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zaprasza osoby piszące amatorsko do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Tutaj jestem”. To już dwunasta edycja tego konkursu, który jest szansą dla wszystkich twórców amatorów na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci książkowej pracy wybranej przez jury.

Na prace w kategorii proza lub poezja czekamy do 31 maja 2021 r.
    Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Dział Promocji
    ul. św. Rocha 14
   15-879 Białystok
    z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Tutaj jestem”

Tematyka prac jest dowolna, ale mile widziane są akcent związane z województwem podlaskim. Jury przy wyborze prac do nagrody będzie kierować się pomysłowością oraz kreatywnością. Mottem przedsięwzięcia są słowa Michała Zabłockiego:

Tutaj jestem, gdzie byłem,
Gdzie się urodziłem,
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem.
Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić,
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (…).

Więcej informacji oraz regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie www.pikpodlaskie.pl
Dział Promocji PIK
tel. 85 740 37 22
promocja@pikpodlaskie.pl