Zdalna Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt

Zdalna Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa
Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych

Zdalna Ogólnopolska
Konferencja Naukowa

Dawna i współczesna
powieść dla dziewcząt

pod patronatem

Dziekana Wydziału Filologicznego
prof. Jarosława Ławskiego
Prodziekan ds. strategii rozwoju
prof. Violetty Wejs-Milewskiej

25 marca 2022

Program