22 MARCA – DZIEŃ FRANKOFONII

22 MARCA – DZIEŃ FRANKOFONII

Szanowni Państwo,

20 marca przypada Międzynarodowy Dzień Frankofonii, święto wspólnoty, której bliski jest język francuski oraz wartości, które niesie on ze sobą.

Pracownia Literatury Francuskiej i Frankofońskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku pragnie wpisać się w światowe obchody. Na 22 marca – wtorek – zaplanowaliśmy trzy wydarzenia kulturalne, na które zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.

O godzinie 10.00, w Auli Wydziału Filologicznego przy Placu NZS 1 odbędzie się wykład z cyklu „Prelekcji mistrzów”, który wygłosi Pani Elżbieta Sikora, należąca do grona najważniejszych współczesnych kompozytorów muzyki klasycznej i elektronicznej. Przybliży ona arkana jednej ze swych najświetniejszych oper – Madame Curie (2011). Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmJkMTZlMTQtYTMzMC00OTMwLWIyNmEtMDcyMDdmZjFjOGY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-cae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22bf614228-5aef-499d-becd-387575bef46e%22%7d

Po Prelekcji zapraszamy na wernisaż Wystawy fotografii z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus. Przygotowała ją i opracowała Pani doktor Małgorzata Kamecka. Autorką zdjęć jest Pani Eliza Waśkiewicz, studentka III roku specjalności jęz. francuski stosowany, z hiszpańskim. Prace można będzie podziwiać w budynku Wydziału filologicznego przy ulicy Liniarskiego 3.

O godzinie 15.00, wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zapraszamy Państwa na Popołudnie z poezją (L’après-midi d’une poésie). Studenci filologii francuskiej zaprezentują wiersze Marii Krysińskiej, poetki przełomu XIX i XX wieku uważanej za inicjatorkę wiersza wolnego. Utwory przedstawią w dwóch wersjach językowych: w oryginale po francusku oraz w tłumaczeniu na język polski. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Książnicy Podlaskiej, przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 14a.

Jesteśmy w trudnym i ciężkim momencie czasu. Ale to właśnie w chwilach smutku i cierpienia sztuka może odegrać znaczącą rolę w życiu każdego z nas. Muzyka i Literatura przyniosą nam nie tylko ukojenie i ulgę, ale również wiarę w piękno, które trwa, zachwyca i zwycięża.

Plakat l’après-midi d’une poésie
Plakat Erasmus+ Wystawa
Plakat – Prelekcja Mistrzowska Elżbieta Sikora

Zapraszamy serdecznie!

Pracownia Literatury Francuskiej
i Frankofońskiej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku