Bezpłatny kurs języka polskiego (od podstaw „survival Polish”)

Bezpłatny kurs języka polskiego (od podstaw „survival Polish”)

W dniu 22.03.2022 r. o godz. 16.00 na platformie MSTeams rusza bezpłatny
kurs języka polskiego (od podstaw „survival Polish”) adresowany do
uchodźców z Ukrainy i prowadzony przez wykładowców z Wydziału
Filologicznego UwB. Słuchacze, którzy zarejestrowali się na ten kurs
otrzymają w najbliższym czasie link do pierwszych zajęć na swój adres
mailowy.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uruchomienia drugiej
15-osobowej grupy (wtorki godz. 18.00 – 19.30) prowadzonej na
analogicznych zasadach. Kurs adresowany będzie do dorosłych uchodźców z
Ukrainy, których podstawowa znajomość języka polskiego jest konieczna do
adaptacji i ewentualnego podjęcia pracy w naszym regionie. Osoby, które
zgłoszą się do projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych z tytułu
uczestnictwa w kursie, muszą jedynie dysponować sprzętem
(telefon/tablet/komputer) z zainstalowanym programem MsTeams i dostępem
do Internetu, kontem mailowym (najlepiej @gmail.com).

Zainteresowanych spełniających powyższe warunki prosimy o przesyłanie
zgłoszeń na adres mailowy: j.czeszkiewicz@uwb.edu.pl. Przy zgłoszeniu
należy podać swoje imię i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres
mailowy.