Nowy regionalizm w badaniach literackich

Nowy regionalizm w badaniach literackich

Zespół Badań Regionalnych, Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych oraz Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, we współpracy z Galerią Arsenał, zapraszają w grudniu 2022 roku na VIII konferencję z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich”, tym razem poświęconą chłopstwu w najnowszej literaturze i sztuce. Opatrując sesję hasłem „warstwy ludu” chcieliśmy zasugerować, że zależy nam na wydobyciu zróżnicowania (nie tylko regionalnego) chłopskich doświadczeń. Szczegółowy opis idei konferencji i zagadnień, którym chcemy się bliżej przyjrzeć, znajduje się w załączniku.

Formularz
Załącznik

Zapraszamy!