Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w – mgr Anna Dziok-Łazarecka

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w – mgr Anna Dziok-Łazarecka

Białystok, 13 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 27 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Dziok-Łazareckiej

Temat rozprawy: „Nature Walks. Peripatetic Tradition in the Non-Fiction Travel Writing of Robert Macfarlane” (Przyrodnicze wędrówki. Tradycja perypatetyczna w niefikcjonalnym podróżopisarstwie Roberta Macfarlane’a

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Moroz – promotor

Recenzenci: prof. dr. hab. Zbigniew Białas
dr hab. dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo