Uroczystości związane z upamiętnieniem prof. E. Feliksiak. prof. H. Krukowskiej, prof. B. Nowowiejskiego

Uroczystości związane z upamiętnieniem prof. E. Feliksiak. prof. H. Krukowskiej, prof. B. Nowowiejskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z nadaniem imienia salom wykładowym prof. prof. Elżbiety Feliksiak, Haliny Krukowskiej i Bogusława Nowowiejskiego, które rozpoczną się 28 kwietnia (czwartek) o godz. 9.00 w głównym budynku Wydziału Filologicznego.

Uroczystościom będzie towarzyszyć sesja naukowa poświęcona wspomnianym trzem osobistościom Białostockiego Środowiska Filologicznego.

Udział w uroczystościach będzie możliwy także on-line za pośrednictwem linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY3ZDE1NDUtY2ZiZS00NDBlLWJmNzAtNjI4NjQwM2JlOGEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22bf614228-5aef-499d-becd-387575bef46e%22%7d

Zapraszamy również na „wieczór wspomnień” do Książnicy Podlaskiej! Wszystkie Państwa „wspomnieniowe” głosy będą ważne i także zostaną zarejestrowane. Z pewnością spędzimy popołudnie w miłej atmosferze, również m.in. przy dźwiękach muzyki…

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego.

PLAKAT

PROGRAM UROCZYSTOŚCI