PRELEKCJE MISTRZÓW: MIEDZY SŁOWEM, OBRAZEM I DZWIEKIEM. O WARSZTACIE PRACY TŁUMACZA FILMOWEGO

PRELEKCJE MISTRZÓW: MIEDZY SŁOWEM, OBRAZEM I DZWIEKIEM. O WARSZTACIE PRACY TŁUMACZA FILMOWEGO

Zapraszamy na

PRELEKCJE MISTRZÓW
MIEDZY SŁOWEM, OBRAZEM I DZWIEKIEM. O WARSZTACIE PRACY TŁUMACZA FILMOWEGO

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
10 maja 2022 o 9:45
Dr hab., prof. ucz. Maria MOCARZ-KLEINDIENST Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Plakat

LINK do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asoHctuhEloZ6n-Jqx-vTOhAZrUnT7q95zHSW-C27sWA1%40thread.tacv2/1651236174641?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d