Uniwersytet w Białymstoku pamięta o swoich profesorach