PRELEKCJE MISTRZÓW: LITERATURA A RZECZYWISTOŚĆ. Prelekcję wygłosi prof. Piotr Biłos z INALCO.

PRELEKCJE MISTRZÓW: LITERATURA A RZECZYWISTOŚĆ. Prelekcję wygłosi prof. Piotr Biłos z INALCO.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Prelekcje Mistrzów”.

1 czerwca o godz. 11.30 prelekcję wygłosi prof. Piotr Biłos z INALCO.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Anna Janicka, prof. UwB (Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych).

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asoHctuhEloZ6n-Jqx-vTOhAZrUnT7q95zHSW-C27sWA1%40thread.tacv2/1654062740381?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d