XI Międzynarodowe Sympozjum IDP

XI Międzynarodowe Sympozjum IDP

Zapraszamy na XI Międzynarodowe Sympozjum IDP, które odbędzie się 2 czerwca.

LINK do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ag9uCD68dauh0iTfejjYW5fybfEvkhdo5SguNsbhai1Y1%40thread.tacv2/1653894255464?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Szczegóły w załącznikach:
Program
Informacja o wydarzeniu