Nowy tom w wydawnictwie z II poziomu w ramach RID z udziałem badaczy z Wydziału Filologicznego

Nowy tom w wydawnictwie z II poziomu w ramach RID z udziałem badaczy z Wydziału Filologicznego

Z radością informujemy, że w renomowanej serii „Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa” w wydawnictwie Harrassowitz ukazał się właśnie tom Das historische Litauen als Perspektive für die Slavistik. Verflochtene Narrative und Identitäten (Historyczna Litwa jako perspektywa dla badań slawistycznych) pod redakcją Moniki Bednarczuk (Białystok) i Marion Rutz (Gießen). Autorami tekstów – w języku niemieckim i angielskim – są badaczki i badacze reprezentujący niemieckie, litewskie i polskie ośrodki naukowe. Uniwersytet w Białymstoku reprezentują: dr hab. Monika Bednarczuk, dr Marcin Lul, dr hab. Oleg Łatyszonek (WHiSM), dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB.

Książka ukazała się dzięki wsparciu z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Zachęcamy do lektury – więcej informacji na stronie https://www.harrassowitz-verlag.de/reihe_146.ahtml.