Spotkanie studentów z pracownikiem PUP

Spotkanie studentów z pracownikiem PUP

Szanowni Studenci,

w dniu 9 czerwca br. (wtorek) w godz. 8.00-9.00 odbędzie się spotkanie online studentów naszego Wydziału z Panią Prodziekan ds. dydaktycznych oraz pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, Panią Joanną Krysiuk, która pełni funkcję Zastępcy Kierownika Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Celem spotkania jest omówienie perspektyw i oczekiwań stawianych przez pracodawców na podlaskim rynku pracy oraz omówienie jak dobrze opracować swoje CV, a także przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ogólny zarys spotkania obejmuje takie zagadnienia jak:

1.  Rynek pracy – podstawowe pojęcia; podejście marketingowe; praca – potrzeba czy konieczność ; specyfika lokalnego rynku pracy

2.  Urząd Pracy – kto jest bezrobotnym, proces rejestracji, prawa i obowiązki osób zarejestrowanych; formy pomocy skierowane do absolwentów

3.  Kontakt z potencjalnym pracodawcą – procesy rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne

Link do spotkania na platformie MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7t1qlzCeH1_dvqq97rveVbwjmKvG8HWoWnvIMJiw4w01%40thread.tacv2/1654588372303?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.