Wręczenia Księgi Jubileuszowej Prof. dr hab. Leonardzie Dacewicz

Wręczenia Księgi Jubileuszowej Prof. dr hab. Leonardzie Dacewicz

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO I ONOMASTYKI REGIONALNEJ
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w uroczystości wręczenia
Księgi Jubileuszowej

Prof. dr hab. Leonardzie Dacewicz

z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej

Uroczystość odbędzie się 15 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w Sali
Audytoryjnej (VI piętro)
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A) w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w tej uroczystości.

Z wyrazami szacunku – Organizatorzy

Zaproszenie