Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Michała Bartłomieja Citki

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Michała Bartłomieja Citki

KOLEGIUM JĘZYKOZNAWSTWA
Wydział Filologiczny | Uniwersytet w Białymstoku
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1| pok. 69 | 15-420 Białystok PL
tel./ 85-7457450 | kj.filologia@uwb.edu.pl

_______________________________________________________

Białystok, 14.06.2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 27 czerwca 2022 r. o godz. 9.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Michała Bartłomieja Citki

Temat rozprawy: „Budowanie świadomości artykulacyjnej na początku nauki języka obcego na przykładzie języka polskiego”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Dorota Szymaniuk
Recenzenci: dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK
dr hab. Anna Barbara Seretny, prof. UJ

Obrona odbędzie się w trybie stacjonarnym na Wydziale Filologicznym (s. 47 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).

Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Filologicznej Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok , (poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:30).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo