WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU KOMUNIKACJI!

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU KOMUNIKACJI!

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na
najlepszą pracę z zakresu komunikacji. Przedmiotem konkursu jest
przygotowanie esejów na wybrane przez uczestnika cztery różne tematy,
spośród dziesięciu tematów wskazanych przez Instytut.

  Praca konkursowa powinna składać się z:

* 3 krótkich esejów (max. 4000 znaków ze spacjami),
* 1 eseju głównego (max. 10000 znaków ze spacjami).

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba
wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu. Do udziału w
nim zapraszamy studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, w
szczególności polonistyki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Nagrodą główną w konkursie jest stypendium stażowe o wartości
10.000,00 zł w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

  TEMATY ESEJÓW:
* _Wpływ języka na kształtowanie rzeczywistości i prawa_
* _Między przyswajalnością a konkretnością – czy da się uczynić akty prawne bardziej zrozumiałymi?_
* _Nowomowa i jej przykłady we współczesności_
* _Polityka językowa polski na gruncie przemian społecznych XXI wieku_
* _Jurylingwistyka_
* _Propaganda – czy to zjawisko wyłącznie negatywne?_
* _Język jako narzędzie czynu zabronionego – czy znieważenie i zniesławienie powinny stanowić przestępstwo?_
* _Internet jako współczesna agora_
* _Wolność słowa i jej granice_
* _Czy prawo stanowione wpływa na kształtowanie postaw społecznych?_

  SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI:

link: Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji – INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (iws.gov.pl) [1]

Links:

——

[1] https://iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-z-zakresu-komunikacji/