W kręgu problemów antropologii literatury – Konferencja Literaturoznawcza

W kręgu problemów antropologii literatury – Konferencja Literaturoznawcza

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”oraz Zakład Slawistyki i Literatur RosjiWydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokumają zaszczyt zaprosić Państwa naVI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu  

„W kręgu problemów antropologii literatury.Człowiek w poszukiwaniu tożsamości. Między technicyzacją a duchowością”,  

która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Białymstoku w trybie hybrydowym.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 31 października 2022 r. na adres:
czlowiek2022@gmail.com.

Szczegóły w załączeniu
Formularz zgłoszeniowy