Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa W dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa W dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli

Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język – literatura – kultura (Wilno – Borejkowszczyzna), 13–14.09.2022 r.

Organizatorzy i szczegóły
Program