Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Adam Mickiewicz i Ukraina