V międzynarodowa Konferencja z cyklu „Młoda Polska”. Twórczość Wacława Berenta – Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne