II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Polsko-Bułgarskie Kontakty Językowe, Literackie i Kulturowe. Nowe Ujęcia Tematyczne i Metodologiczne

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Polsko-Bułgarskie Kontakty Językowe, Literackie i Kulturowe. Nowe Ujęcia Tematyczne i Metodologiczne